ReadyPlanet.com
dot
bulletความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletผู้บริหาร
bulletหลักสูตร
dot
ข่าวสารและกิจกรรม
dot
bulletดูทั้งหมด.....
dot
Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
ความเป็นมา

           โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

ตั้งอยู่เลขที่ 6 ซอยสารทร 1 ถนนสารทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้นอนุบาล 3

             โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2516 มี นายแพทย์เปล่ง เธียรประสิทธิ์

เป็นผู้สนับสนุนการก่อตั้ง นายแพทย์ประชา เธียรประสิทธิ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ถึงแม้ว่าคณะผู้ก่อตั้งจะเป็นแพทย์

มีอาชีพประจำอยู่แล้ว แต่มีความคิดที่จะดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล เนื่องจากเป็นผู้รักเด็ก และปรารถนา

จะให้เด็กได้รับการศึกษาขั้นปฐมวัยอย่างมีคุณภาพที่สุด ในเบื้องต้นของการเปิดโรงเรียนมีนักเรียนเพียง 7 คน

ครู 3 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานของญาติมิตร เนื้อที่โรงเรียนมี 300 ตารางวา มีอาคารเรียนชั้นเดียว

4 ห้องเรียน มีสนามเด็กเล่น มีห้องประกอบอาหาร โรงอาหารและลานอเนกประสงค์               จากการดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น โรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องขยายสถานที่

โดยนำบ้านพักอาศัยมาดัดแปลงปรับปรุงให้เป็นห้องเรียน ทำให้เป็นผลดีสำหรับนักเรียน คือ นักเรียนมีความรู้สึก

อบอุ่นเหมือนบ้าน และโรงเรียนได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา
บทความในเมนูย่อย

หลักสูตร
วิสัยทัศน์
โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์
เลขที่ 6 ซอยสาทร 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2286-0492, 0-2286-2588, 0-2286-9978
อีเมล thienprasitsart@hotmail.com