dot
bulletความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletผู้บริหาร
bulletหลักสูตร
dot
ข่าวสารและกิจกรรม
dot
bulletดูทั้งหมด.....
dot
Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
การสมัครเรียนภาคฤดูร้อน

 ทางโรงเรียนมีกำหนดรับสมัครนักเรียนภาคฤดูร้อน 2561  ดังนี้ ครับ

ที่ ธปศ. 086/2560                                                                                              

                                                                                                                7   กุมภาพันธ์   2561

เรื่อง       1. กำหนดวันสมัครเรียน   Summer ’ 2561

                2. กำหนดทดสอบเพื่อประเมินผลปลายภาคที่  2/2560

                3. วันหยุดอื่นๆ

เรียน       ผู้ปกครอง ด.ช./ด.ญ. .................................................................... ชั้น................ห้อง..............................

                               

                                                หลักสูตรการเรียนช่วงปิดภาคฤดูร้อน  เป็นการเรียนเพื่อให้นักเรียนมีกิจวัตรการมาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องได้ปรับตัวเข้ากับคุณครู และเพื่อนใหม่  นักเรียนคุ้นเคยกับการเตรียมความพร้อมในทุกด้านได้ดีอยู่แล้ว

การหยุดนานจะทำให้ลืมได้  โดยเฉพาะอนุบาล 2 ขึ้นอนุบาล 3  โรงเรียนระดับประถมกำหนดสอบเข้าเรียนต่อ

เร็วมาก   ทางโรงเรียนจึงจัด  Summer’ 2561   เป็น  2  ช่วง   ดังต่อไปนี้                                                                                     ‘                                                    ( ช่วง 1 )      วันที่  15  มีนาคม – 10  เมษายน  2561  

                ( ช่วง 2 )      วันที่  19  เมษายน - 15  พฤษภาคม  2561 

                นักเรียนใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียน  ให้สนุกสนานกับกิจกรรมที่แตกต่างจากภาคปกติ   เช่น

RINKN002Æ  ภาษาอังกฤษ  โดย... ครูเจ้าของภาษาทุกวัน

Æ  เรียนแบบโครงงาน  Project  Approach / Montessori / cooking

Æ  Kids  Sport  ฝึกทักษะ  พัฒนาการในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และมิติสัมพันธ์

Æ  ดนตรีคีรีบูน  เพื่อการมีสุนทรียภาพด้านดนตรีและความคิดสร้างสรรค์  โดย...  ครูอ๊อด  คีรีบูน

Æ  มิวสิค จีเนียส   ปูพิ้นฐานทักษะทางด้านดนตรี  เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และการทำงานของสมอง  โดย... ครูตู่

Æ  ศิลปะบูรณาการ   Child  Art  Image

Æ  ความพร้อมด้านวิชาการ

                                                                                                              ตารางกิจกรรมนอกเวลา  Summer 1

 

    เรียน  :-   วันจันทร์ + พุธ        <  14.30 – 15.20  น.  >

Swimming                                -  เริ่มจันทร์ที่  19  มี.ค.  2561   ( 7  ครั้ง )

                                -  อัตราค่าเรียน   900 .-

**  เลือกเรียนในเวลา  (โรงเรียนจัดให้ไม่กระทบการเรียน)

    เรียน   :-   วันอังคาร + พฤหัสฯ      <  14.30 – 15.20  น.  >

Swimming                                -  เริ่มอังคารที่  20 มี.ค.  2561    ( 7 ครั้ง)

                                -  อัตราค่าเรียน   900.-

**  เลือกเรียนในเวลา  (โรงเรียนจัดให้ไม่กระทบการเรียน)

เชาวน์ปัญญา    เรียน  :-   วันจันทร์ + พุธ        <  14.30 – 15.20  น.  >

http://www.gajuku.com/file_upload/news/library/634539797281624824K's%2520Kids%2520-%2520Block%2520'n'%2520Learn.jpg                                -  เริ่มจันทร์ที่ 19  มี.ค.  2561   ( 7 ครั้ง )

                                -  อัตราค่าเรียน   1800 .-

       * รับเฉพาะอนุบาล  3  จำนวน 16  คน  (ที่ไม่เคยเรียน)

เชาวน์ปัญญา    เรียน  :-   วันอังคาร + พฤหัสฯ        <  14.30 – 15.20  น.  >

http://www.gajuku.com/file_upload/news/library/634539797281624824K's%2520Kids%2520-%2520Block%2520'n'%2520Learn.jpg                              -  เริ่มอังคารที่  20  มี.ค.  2561   ( 7 ครั้ง )

                              -  อัตราค่าเรียน   1,800 .-

* รับเฉพาะอนุบาล 2  จำนวน  16  คน    (ที่ไม่เคยเรียน)

   เรียน  :-   วันจันทร์ + พุธ + ศุกร์    <  14.30 – 15.20  น.  >

Childs Art 
Image                                 -  เริ่มจันทร์ที่  19  มี.ค  2561   ( 9  ครั้ง )

                                 -  อัตราค่าเรียน   2,000 .-

                    * รับ เตรียมอนุบาล – อนุบาล 3  ระดับละ  20  คน

Clay Program
    เรียน  :-   วันจันทร์ + พุธ + ศุกร์   <  14.30 – 15.20  น.  >

                                -  เริ่มจันทร์ที่  19  มี.ค.   2561   ( 9 ครั้ง )

ปั้น                                -  อัตราค่าเรียน   2,000.-

                   * รับ เตรียมอนุบาล - อนุบาล 3  ระดับละ  20  คน

ซักแห้งเครื่องนอน
ด้วย...
ระบบชิลิโคนส่งซัก  ทุกวันศุกร์ที่  23 , 30  มี.ค. , พฤ. ที่  5  เม.ย. 2561

                                      -  เริ่มศุกร์ที่  23  มี.ค. 2561   ( 3  ครั้ง )

                                      -  ที่นอน     270.-

                                      -  ผ้าห่ม      240.-

                                      -  ทั้งชุด      500.-

เรียน  :-   วันอังคาร + พฤหัสฯ      <  14.30 – 15.20  น.  >

Mad Science
                                -  เริ่มอังคารที่  20  มี.ค.  2561  ( 7 ครั้ง )

                                -  อัตราค่าเรียน   2,600 .-

                       * รับ อนุบาล 1 – อนุบาล 3   ระดับละ  20  คน

หน้า 2                                                             

 

 

 

 

 

 

 

                             

Double Wave: ตารางกิจกรรมนอกเวลา  Summer 2                                                                                                 

    เรียน  :-   วันจันทร์ + พุธ        <  14.30 – 15.20  น.  >

Swimming                                -  เริ่มจันทร์ที่  23  เม.ย.  2561   ( 7  ครั้ง )

Child142                                -  อัตราค่าเรียน   900 .-

                ** เลือกเรียนในเวลา  (โรงเรียนจัดให้)

    เรียน   :-   วันอังคาร + พฤหัสฯ      <  14.30 – 15.20  น.  >

Child142Swimming                                -  เริ่มอังคารที่  25  เม.ย.  2561  ( 7 ครั้ง)

                                -  อัตราค่าเรียน   900.-

                        **  เลือกเรียนในเวลา  (โรงเรียนจัดให้)

เชาวน์ปัญญา    เรียน  :-   วันจันทร์ + พุธ        <  14.30 – 15.20  น.  >

Toy142                                -  เริ่มจันทร์ที่  23  เม.ย.  2561   ( 7 ครั้ง )

                                -  อัตราค่าเรียน   1800 .-

        * รับเฉพาะอนุบาล  2 , 3 ระดับละ 16  คน  (ที่ไม่เคยเรียน)

เชาวน์ปัญญา    เรียน  :-   วันอังคาร + พฤหัสฯ        <  14.30 – 15.20  น.  >

Toy142                              -  เริ่มอังคารที่  25  เม.ย.  2561   ( 7 ครั้ง )

                              -  อัตราค่าเรียน   1,800 .-

      * รับเฉพาะอนุบาล 2 , 3  ระดับละ 16  คน  (ที่ไม่เคยเรียน)

   เรียน  :-   วันจันทร์ + พุธ + ศุกร์    <  14.30 – 15.20  น.  >

Childs Art 
Image                                 -  เริ่มจันทร์ที่  23  เม.ย.  2561   ( 9  ครั้ง )

                                 -  อัตราค่าเรียน   2,000 .-

              * รับ เตรียมอนุบาล – อนุบาล 3  ระดับละ  20  คน

Clay Program
    เรียน  :-   วันจันทร์ + พุธ + ศุกร์   <  14.30 – 15.20  น.  >

JPSCH088                                -  เริ่มจันทร์ที่  23  เม.ย.   2561   ( 9 ครั้ง )

                                -  อัตราค่าเรียน   2,000.-

                   * รับ เตรียมอนุบาล - อนุบาล 3  ระดับละ  20  คน

ซักแห้งเครื่องนอน
ด้วย...
ระบบชิลิโคนส่งซัก  ทุกวันศุกร์ที่  27 เม.ย. , ศ. ที่  4 , 11  พ.ค.. 2561

                                      -  เริ่มศุกร์ที่  27  เม.ย. 2561   ( 3  ครั้ง )

                                      -  ที่นอน     270.-

                                      -  ผ้าห่ม      240.-

                                      -  ทั้งชุด      500.-

เรียน  :-   วันอังคาร + พฤหัสฯ      <  14.30 – 15.20  น.  >

Mad Science
                                -  เริ่มอังคารที่  25  เม.ย.  2561  ( 7 ครั้ง )

PE05961                                -  อัตราค่าเรียน   2,600 .-

                         * รับ อนุบาล 1 – อนุบาล 3   ระดับละ  20  คน

            วันรับสมัคร      :     จันทร์ที่  12 - 23  กุมภาพันธ์  2561     ณ  ห้องการเงิน เวลา  07.30 - 16.30  น.

            อัตราค่าเรียน     :     14,000  บาท  / Summer  

2.  กำหนดทดสอบเพื่อประเมินผลปลายภาคเรียนที่  2/2560

                       การประเมินผลเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาผู้เรียน  โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานทั้งระดับประเทศ  และ

  ของโรงเรียน  เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมต่อไป วิธีการทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลของแต่ละวัยจะแตกต่างกัน       

  ขอให้ท่านผู้ปกครองดูแล  และเอาใจใส่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอก็เป็นการเพียงพอ

                      ทางโรงเรียนฯ  มีความจำเป็นต้องจัดแบ่งห้องสอบสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2  และอนุบาล 3

   เพื่อให้เด็กได้รู้สึกผ่อนคลาย  จึงจัดให้มีวันทดสอบแบบวันเว้นวัน   ดังนี้

วัน / เดือน / ปี

เตรียมอนุบาล

อนุบาล 1

อนุบาล 2

อนุบาล 3

พุธ ที่  28 

กุมภาพันธ์  2561

เรียนตามปกติ

เรียนตามปกติ

สอบนอกตาราง

 เชาวน์ปัญญา

สอบนอกตาราง

 เชาวน์ปัญญา

จันทร์ ที่  5

มีนาคม  2561

ความพร้อมทาง

ด้านร่างกาย

ความพร้อมทาง

ภาษาไทย

ความพร้อมทาง

ภาษาไทย , สปช.

หยุด

อังคารที่  6

มีนาคม  2561

ความพร้อมทาง

อารมณ์ / จิตใจ

ความพร้อมทาง

เลขคณิต

หยุด

ความพร้อมทาง

ภาษาไทย , สปช.

พุธที่  7

มีนาคม  2561

ความพร้อมทาง

สังคม

ความพร้อมทาง

ภาษาอังกฤษ

ความพร้อมทาง

เลขคณิต , อังกฤษ

กิจกรรม

“ อำลาอาลัย ”

พฤหัสบดี ที่  8

มีนาคม  2561

ความพร้อมทาง

สติปัญญา

ความพร้อมทาง

เชาวน์ปัญญา

หยุด

ความพร้อมทาง

เลขคณิต , อังกฤษ

ศุกร์ ที่  9

  มีนาคม  2561

การแสดงโครงงาน
ของนักเรียนทุกระดับ

หน้า 3

                           

 

 

นักเรียนที่ไม่ได้มาทดสอบตามวันที่กำหนด   ให้มาสอบเก็บตกในวัน / วิชา ดังนี้

 

วัน / เดือน / ปี

เตรียมอนุบาล
9.00 - 11.00 น.

 

อนุบาล 1
9.00 - 11.00 น.

อนุบาล 2
9.00 - 11.00 น.

อนุบาล 3
9.00 - 11.00 น.

จ. 19   มี.ค. 61

ร่างกาย , สติปัญญา

ภาษาไทย , เชาวน์

ภาษาไทย , สปช.

ภาษาไทย , สปช.

อ. 20  มี.ค. 61

สังคม , อารมณ์-จิตใจ

อังกฤษ , เลขคณิต

อังกฤษ , เลขคณิต

อังกฤษ , เลขคณิต

 

3. วันหยุดอื่นๆ

                                - วันพฤหัสบดีที่  1  มีนาคม  2561   :   โรงเรียนหยุด วันมาฆบูชา                      

                                -  วันศุกร์ที่  2  มีนาคม  2561   :   หยุดกรณีพิเศษ  คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และพนักงาน ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อ                                    ไปจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ , เลี้ยงอาหารกลางวัน แก่นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนสอนคนตาบอด

                                    พระมหาไถ่พัทยา และนำเงินทำบุญที่ผู้ปกครองร่วมบริจาคในวันแสดงนิทานดนตรีของนักเรียนทุกระดับ 

                               มอบให้โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา เพื่อใช้ในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ทางการ                                                   ศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียน

                                - วันพุธที่   7  มีนาคม  2561          :   กิจกรรม “อำลาอาลัย”  นักเรียนชั้นอนุบาล 3

                                - วันจันทร์ที่  12  มีนาคม  2561     :   ปิดภาคเรียนที่  2/2560

                                - วันพุธที่  16  พฤษภาคม  2561     :   เปิดเรียน  ภาคเรียนที่  1/2561

 

                                จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

                                                                                                                                                  ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                                                                                ฝ่ายธุรการ
ประกาศ

รับสมัครนักเรียน 2562
กำหนดชำระค่าเล่าเรียน เทอม 1/2561
รับสมัครครู
ประกาศ 1Copyright © 2013 All Rights Reserved.

โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์
เลขที่ 6 ซอยสาทร 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2286-0492, 0-2286-2588, 0-2286-9978
อีเมล thienprasitsart@hotmail.com