ReadyPlanet.com
dot
bulletความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletผู้บริหาร
bulletหลักสูตร
dot
ข่าวสารและกิจกรรม
dot
bulletดูทั้งหมด.....
dot
Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
การรับสมัครนักเรียน

 

 

 

โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล / อนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 

1.              คุณสมบัติของผู้สมัคร

ชั้นเตรียมอนุบาล     :   นักเรียนผู้สมัคร เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 31 พฤษภาคม 2560
                                         ( ผ่อนปรน 2 เดือน )
ชั้นอนุบาล 1             :   เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559
                                          ( ผ่อนปรน 2 เดือน )

2.             วันรับสมัคร              :   ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 (เวลา 07.30 – 16.30 น. ) เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด)

                                         ณ ห้องธุรการ 

3.              หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสมัคร

3.1    สูติบัตรของนักเรียน 1 ชุด (สำเนา)

3.2    ทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา , มารดา พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง คนละ 1 ชุด

3.3    รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 2 รูป , บิดา – มารดา หรือผู้ที่มารับนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว 

         คนละ 1 รูป  

3.4    ค่าสมัคร     1,000 บาท  

       5.   วันมอบตัว                : โรงเรียนจะแจ้งวันมอบตัวให้ผู้ปกครองทราบในวันที่มาสมัคร 

                                      ** วันมอบตัวต้องพานักเรียนมาด้วย **
                  หมายเหตุ           - วันสมัครไม่ต้องพานักเรียนมา
                                                - รับระเบียบการ   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการ

               โทรศัพท์           :   0 -2286 -2588 , 0 -2286 -0492 , 0 -2286-9978 , 085 -119-9090 

                                                E-mail : thienprasitsart@hotmail.com
 
                                                                                                                                                ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
                                                                                                                                                                ฝ่ายธุรการ

 

 โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์
เลขที่ 6 ซอยสาทร 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2286-0492, 0-2286-2588, 0-2286-9978
อีเมล thienprasitsart@hotmail.com