รูปภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันไหว้ครู 
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์จัดกิจกรรม "วันไหว้ครู" 
รับชมภาพเพิ่มเติม www.facebook.com/วันไหว้ครู

การแข่งขัน Click Robot

ณ อาคารธนิยะ

Visitors: 24,529