เกี่ยวกับเรา

นายแพทย์ประชา เธียรประสิทธิ์

(ผู้ได้รับใบอนุญาต)

โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2516 

นายแพทย์เปล่ง เธียรประสิทธิ์ เป็นผู้สนับสนุนการก่อตั้ง

เนื่องจากเป็นผู้รักเด็ก และปรารถนาจะให้เด็กได้รับการศึกษาขั้นปฐมวัยอย่างมีคุณภาพที่สุด

ในเบื้องต้นของการเปิดโรงเรียนมีนักเรียนเพียง 7 คน ครู 3 คนนักเรียนส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานของญาติมิตร 

เนื้อที่โรงเรียนมี 300 ตารางวา มีอาคารเรียนชั้นเดียว 4 ห้องเรียน มีสนามเด็กเล่น มีห้องประกอบอาหาร โรงอาหารและลานอเนกประสงค์               

Visitors: 24,530