บริการ


  • *** สมัครเรียนได้ที่โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ *** 1.คุณสมบัติของผู้สมัคร ชั้นเตรียมอนุบาล : นักเรียนผู้สมัครเกิดระหว่างวันที่1มิถุนายน2563 – 31พฤษภาคม2564 ( ผ...
Visitors: 24,531